വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലിയേറ്റീവ് സംഗമത്തിലേക്ക് കൈതക്കാട് ഷറഫ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് മാനേജ്മെൻ്റ് വിഹിതം കോളേജ് സെക്രട്ടറി യു.എം അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് വി.വി സജീവന് കൈമാറി

samakalikam
By samakalikam 0 Min Read
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *