നിര്യാതനായി

samakalikam
By samakalikam 0 Min Read

കുണിയൻ: കുണിയൻ തെക്ക് ഭാഗത്ത് വട്ട്യന്റെ നാരായണൻ (87) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ പരേതയായ കെ.വി.ദേവകി. സഹോദരങ്ങൾ: തമ്പായി.വി, സരോജിനി.വി, കല്യാണി.വി

മക്കൾ :  രതി.കെ.വി (അധ്യാപിക, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത്), രതീഷ്.കെ.വി, രമേശൻ. കെ.വി (റേഷൻ ഷോപ്പ്, ഉദിനൂർ), രഞ്ജിത്ത്.കെ.വി. (ഡ്രൈവർ)

മരുമക്കൾ :തമ്പാൻ കെ. പി (കുണിയൻ), സന്ധ്യ.കെ (ഈയ്യക്കാട് ), ഷൈന.എം.വി (തൈക്കടപ്പുറം)
https://chat.whatsapp.com/2JfssH3nkl22l8hNa49U91

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *