വലിയപറമ്പ് : പി.ഭാസ്ക്കരൻ മാസ്റ്റർ സ്മൃതി ‘കായലരികത്ത്’ പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി 20 ന് വൈകുന്നേരം നാലിന് വലിയ പറമ്പ ബീച്ചിൽ ചലചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ ഷാജി എൻ കരുൺ ഉദ്ഘാനം ചെയ്യുന്നു

samakalikam
By samakalikam 0 Min Read
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *