വർണാഭമായ ഇലവൻ സ്റ്റാർ പെരുന്നാൾ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ന് സമാപിക്കും.

samakalikam
By samakalikam 1 Min Read

ഇലവൻ സ്റ്റാർ പടന്ന ചെറിയ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നാല് ദിവസമായി പടന്ന ഇലവൻ സ്റ്റാർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തി വരുന്ന വർണാഭമായ ഇലവൻ സ്റ്റാർ പെരുന്നാൾ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ന് സമാപിക്കും. സമാപന ചടങ്ങ് എം.രാജഗോപാലൻ എം.എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

സമാപന ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന മ്യൂസിക് നൈറ്റിൽ ഒപ്പന, അറബിക് ഡാൻസ് , സൂപ്പി ഡാൻസ് , ട്രാക്ക് ഗാനമേള എന്നിവ അരങ്ങേറും
അള്ളാ ന്റെ ഉമ്മ എന്തൊരടി എന്ന ഗാനം ഫെയിം
റബ്നാസ് റാഷി, സിനിമ . ടി വി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ചിന്നു ശ്രിവത്സലൻ , ആൽബം സിംഗർമാരയ റാഫി ആലക്കോട്, വാണി കണ്ണൂർ എന്നിവർ മ്യൂസിക് നെറ്റിൽ പാടാൻ എത്തുന്നു
പെരുന്നാൾ ചന്തയിൽ കുട്ടികൾക്കായി കിഡ്സ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് ,രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഫുഡ് കോർട്ട് ,ഗെയിംസ് സെന്റർ ,ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *